Publikacja

Realizacja projektu zakończyła się opracowaniem monografii pt. Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych. Została ona wydana w formie drukowanej (ISBN 978-83-940746-0-9) oraz w wersji elektronicznej (ISBN 978-83-940746-1-6), która jest dostępna pod poniższym linkiem:

publikacja w formacie PDF (14 MB)

short study in English (2 MB)

mouseover